Mikä menee joskus pieleen, kun tiedostaa vetovoiman lain?

Vetovoiman lain ymmärtäminen ja sen hyödyntäminen omassa elämässä on erittäin hyödyllistä. Tähän voidaan suhtautua rakentavasti ja sillä voidaan tehdä paljon hyvää, mutta joskus tämän asian ympärille voi rakentua myös haitallisia malleja. Joskus tämän lain tiedostaminen voi viedä meidät jopa kauemmaksi omasta itsestämme.

Meidän virheemme – liiallinen pyrkiminen valoon ja rakkauteen

Kun tullaan tietoiseksi rakkauden ja positiivisuuden voimasta, silloin helposti ymmärrämme, että positiivisuus luo positiivisuuden tulevaisuuden ja negatiivisuus negatiivisen tulevaisuuden. Tämä johtaa helposti siihen, että voimme jopa liiallisesti keskittyä positiivisiin tunteisiin sekä valoon. Tämä voi aiheuttaa sen, että suhtaudumme joihinkin omiin tunteisiimme negatiivisella tavalla. Silloin voimme alkaa vältellä niitä ja kun tällainen tietyllä tavalla negatiiviseksi leimattu tunne ja olotila nousee esille (esimerkiksi viha, kateus, pelko, epäilys, suru tai muu), yritämme heti pyristellä siitä eroon, sillä ajattelemme että tämä tunnetila tai ajatus on jollain tavalla oman tulevaisuutemme kannalta haitallinen.

Tällainen toimintatapa voi olla kuitenkin erittäin haitallista. Se aiheuttaa sen, että joudumme itse asiassa vain entistä kauemmaksi omasta itsestämme. Silloin meillä ei ole aitoa yhteyttä omaan itseemme, sillä olemme tekemisissä vain tuon valoisan puolemme kanssa ja keskitymme liiallisesti siihen. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että myös varjopuolemme on yhtä tärkeä ja merkityksellinen, kuin valo meissä. Kumpikin on tärkeä ja palvelee toistaan. Meidän tulee työskennellä kummankin puolen kanssa.

Tarve lokeroida asioita ja ominaisuuksiamme hyviin tai huonoihin ei ole lainkaan hyvä asia. Rakkaus ei tuomitse. Luonnossakaan ei nähdä mitään osaa vääränä tai oikeana. On monenlaisia kasveja eri vaiheissaan. Kuolleita lehtiä, syntyviä lehtiä. Eri värisiä lehtiä ei vaiheissaan. Kaikki on harmoniassa keskenään, jokainen osa palvelee toistaan. Tällainen on myös meidän aito, rakkaudellinen olemuksemme. Meidän ei tarvitse pyrkiä mihinkään väkisin, meidän tarvitsee vain ymmärtää, että kaikki meissä on tarpeellista ja tärkeää. Jokaisella asialla on oma tärkeä merkityksensä.

Pimeän puolemme hyväksyminen ja ymmärtäminen

Pystymme valaistumaan täydellisemmin, kun tuomme myös varjopuolemme valoon ja se tapahtuu tietoisesti ymmärtämällä ja työstämällä varjopuolestamme nousevia tunteita, käytösmalleja ja ajatuksia. Jos pyristelemme heti näistä eroon luokittelemalla ne jollain tavalla vääriksi, silloin emme saata näitä asioita itsestämme milloinkaan valoon puhdistumaan. Nämä erilaiset tunteet ja käytösmallit ovat siis meille suuri lahja. Ne nousevat pintaan sen vuoksi, että voisimme kohdata ja ymmärtää niitä. Jos pyristelemme niistä eroon, silloin tärkeä oppiläksy jää hyödyntämättä.

Kaikista nopein ja upein kehitys meissä tapahtuu syleilemällä jokaista ominaisuuttamme meissä, ymmärtämällä ja katsomalla syvemmälle syihin, joka aiheuttaa meissä kaikenlaista käytöstä. Meidän omat käytösmallit ja tunnereaktiot ovat loppujen lopuksi äärimmäisen mielenkiintoisia ja on jopa suuri ilo päästä tutustumaan omaan itseesi näin upealla ja syvällisellä tavalla.

 

Kaikista nopein kehitys voi tapahtua kohtaamalla epämukavat tunteet, ymmärtämällä niiden sanomaa ja näin saattamalla tämän osan itsessäsi valoon.

Kun osaat työskennellä, hyväksyä ja kohdata myös tämän pimeänkin puolen sinussa, silloin kehittymisesi omalla tielläsi on paljon nopeampaa. Silloin saatat nuokin osat sinusta, mitkä kaipaavat vielä käsittelemistä ja hyväksyntää, valoon ja koko olemuksesi alkaa kukoistaa vahvemmin. Et voi työskennellä vain valoisan puolesi kanssa, vaan sinun tulee myös ymmärtää tätä toista puolta sinussa. Tämä varjopuolesi on siis parhaimmillaan sinun nopein tiesi valoa ja rakkautta kohti.

Kaikki käytösmallit, tunteet ja reaktiot sinussa ovat siis tärkeä viesti nimenomaan sinulle. Pysähdy niiden äärelle. Pohdi mikä sinussa aiheuttaa tällaista käytösmallia ja tunteita. Silloin pääset alkusyyn äärelle. Ehkäpä huomaat, että jonkinlainen lapsuuden muisto on vielä kohtaamatta, olet saattanut kokea olevasi esimerkiksi hylätty tai että et ole ollut mielestäsi riittävä ja hyväksyttävä tuollaisena kuin olet. Silloin tuo osa sinussa aiheuttaa elämääsi vielä erilaista käytöstä. Ehkäpä joku tilanne elämässäsi aiheuttaa sinulle epämukavia tunteita, vaikkapa ärtymystä. Silloin on hyvä miettiä miksi tuollainen tunne nousee esille, sallia se itsellesi. Silloin näet alkusyyhyn, voit ymmärtää ja kohdaten parantaa tuon osan sinussa, joka nostaa esille erilaisia tunteita ja käytöksiä. Kun näet, silloin ymmärrät ja vapaudut.

Tarve sietää epämukavia tunteita

Mikä saa meidät pyristelemään irti negatiivisista tunteista, sillä emme enää vaan kestä niitä? Se johtuu siitä, että emme kestä epämukavia tunteita. Tämä on suuri ongelma meissä, sillä se vaikuttaa koko elämäämme hyvin vahvasti. Jos kohtaamme epämukavia tunteita, pyrimme välttelemään niitä. Hyvin usein emme edes tiedosta tätä asiaa, sillä olemme tottuneet tällaiseen käytökseen. Teemme niin jopa huomaamattamme. Jos kohtaamme esimerkiksi pelkoja, epämukavien tunteiden välttely voi johtaa siihen, että välttelemme tuon pelon kohtaamista kaikin tavoin. Silloin jumiudumme paikoillemme. Välttelemme, että emme vain kohtaisi ja parantaisi tuota osaa meissä, joka kaipaa vielä hyväksyntää. Se on mielemme suojakeino, sillä mielemme haluaa välttää tällaisten asioiden kohtaamista, koska se suojelee meitä.

 

Ole lempeä ja ymmärtäväinen itseäsi kohtaan.

Epämukavat tunteet ja niiden sietäminen ovat kuitenkin yksi upeimmista asioista, mitä meillä onkaan. Meillä kaikilla ihmisillä, aivan kaikilla on epämukavia tunteita, sillä olemme ihmisiä. Ja niin pitkään, kunnes emme ole vielä täysin valaistuneita ja ylösnousseita, meissä on vielä työstettävää. Tunteita ja muistoja, jotka kaipaavat kohtaamista. Niin pitkään, kunnes välttelet tätä osaa itsessäsi, se jatkaa elämistään ja olemistaan sinussa. Se aiheuttaa erilaista käytöstä, tunteita ja malleja elämässäsi, jotka yrittävät viestiä sinulle kauniisti, että katsoisit niiden sanomaa.

Opi siis sietämään epämukavia tunteita. Opi sallimaan nämä itsellesi, niin voit ymmärtää itseäsi kokonaisvaltaisemmin ja vahvemmin. Kun teet näin, teet suuren palveluksen itsellesi ja kehityksellesi. Voit viimeinkin parantaa nuo syyt, mitkä aiheuttavat sinussa vielä hassua käytöstä, mikä on viesti siitä, mihin sinun on hyvä valaa vielä rakkautta sekä ymmärrystä. Et voi muuttaa käytöstäsi tai tunteitasi pyrkimällä väkisin muuttamaan niitä. Sinun tulee katsoa syvemmälle alkusyyhyn, mistä tuo kaikki kumpuaa.

Onko positiivisuus siis huonoa?

Kertauksena vielä, että ymmärrät varmasti mitä tarkoitan tällä kirjoituksella. Onko positiivisuus siis huono asia? Tulisiko sinun pyrkiä ollenkaan positiivisuuteen? Tottakai. Tätä ei tulisi kuitenkaan tehdä niin, että pyrit väkisin sitä kohti, paeten niitä kohtia itsessäsi, jotka kaipaisivat vielä hyväksymistä.

On tietenkin tärkeää, että nautit elämästäsi. Se tapahtuu niin, että viet huomiosi positiivisiin asioihin, kiitollisuuteen ja rakkauteen. Älä tee sitä kuitenkaan väkisin puskemalla. Anna rakkauden sinussa kasvaa ja kukoistaa, samalla ymmärtäen itseäsi ja tunnereaktioitasi syvällisemmin. Ymmärrä itseäsi ja pysähdy tunteidesi äärelle. Keskity positiivisuuteen rakentavalla ja viisaalla tavalla.