Valonpolun rekisteriseloste ja tietosuoja

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste (523/1999) §10 mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä, y-tunnus ja yhteystiedot


Anandi Oy
Y-tunnus 2730999-9
PL 88, 36201 Kangasala
www.valonpolku.com
valonpolku@valonpolku.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa ja yhteystiedot


Henna Saloranta
PL 88, 36201 Kangasala
valonpolku@valonpolku.com

3. Rekisterin nimi


Valonpolun asiakas- ja markkinointirekisteri:

  • Rekisteri asiakkaista
  • Rekisteri uutiskirjeen tilaajista

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus


  • asiakassuhteiden ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
  • asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen
  • palveluista ja tuotteista tiedottaminen ja markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- tai sopimussuhteeseen, muuhun oikeutettuun perusteeseen tai rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Rekisteri koostuu yllä mainitun sivuston, maksuttomien visualisaatioiden tilaamisen sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta postituslistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä Valonpolun ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Käyttäjää tiedotetaan sivuston uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteri sisältää käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä luovuttamat yhteystiedot eli nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Rekisteriin tallennetaan myös tiedot käyttäjän tilaamista tuotteista ja palveluista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Tämän lisäksi rekisteriin tallennetaan myös henkilötietoja, käyttötietoja, viestejä, kommentteja, suostumuksia, kieltoja ja asiakaspalautteita.

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta). Käyttäjä saattaa olla mukana useammalla sähköpostilistalla, jonka johdosta Valonpolku saattaa silti lähettää viestejä ja materiaaleja, vaikka käyttäjä olisi mielestään poistunut sähköpostilistalta kerran. Mikäli haluat poistua kaikilta listoilta samanaikaisesti, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen valonpolku@valonpolku.com

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä teknisesti, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

Palveluiden käytöstä voidaan kerätä rekisteripitäjän verkkosivustolla tietoa evästeillä (cookies).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja käytetään ainoastaan Valonpolun asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Manuaalista aineistoa ei ole. Sähköinen aineisto säilytetään asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tietokoneella tai tallenteella taikka asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisella palvelimella tai palvelussa.

Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Luottamuksellisten tietojen, kuten pankki- ja luottokorttitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -suojattua yhteyttä.

Rekisteritiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti ja varmuuskopioitujen tietojen palauttamismahdollisuus testataan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Tarkastusoikeus


Asiakasrekisteriin merkitty henkilö voi henkilötietolain §26 mukaisesti tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja

rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Markkinointirekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Rekisterinpitäjän verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet käyttämänsä selaimen tai laitteensa asetuksista, mikä kuitenkin voi heikentää sivuston käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamisesta sekä tehdä valitus tietosuoja-asioiden valvontaviranomaiselle www.tietosuoja.fi

Evästeet


Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteen (tietokone/mobiililaite) selaimeen. Näin yritys pystyy tunnistamaan kävijän, joka vierailee sivustolla useasti. Jokainen eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua, riippuen sen käyttötarkoituksesta. Valonpolku käyttää omilla sivuillaan evästeitä. Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla.

Valonpolku käyttää seuraavia evästeitä:

  • analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston     toimivuutta)
  • kohdistetut- tai mainosevästeet (Facebook ja Google, mainonnan kustannustehokas käyttö, eivät sisällä henkilötietoja)

Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä sivuston evästeet. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Evästeiden poistaminen

Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön. Toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. Huomaa, että toimimalla näin, se saattaa vaikuttaa palveluiden tehokkaaseen käyttöön. Sallimalla evästeet varmistat sivuston sujuvamman käytön.

 

>