Lue nämä ehdot huolellisesti ennen tämän sivuston käyttöä.

Vastuuvapauslauseke

Sivuston omistaa Anandi Oy.

Katsomalla tätä verkkosivustoa tai jotain, joka on asetettu saataville tällä verkkosivustolla tai sen kautta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, ohjelmat, tuotteet, palvelut, videot, webinaarit, blogikirjoitukset, uutiskirjeet, sosiaalinen media ja/tai muut tiedonannot, kaikki sovellettavat säännökset, (yhteisessä nimessä ”verkkosivut”), olet hyväksynyt kaikki tämän vastuuvapauslausekkeen osat. Jos et hyväksy alla olevaa vastuuvapauslauseketta, älä käytä tätä verkkosivustoa.

1. Ainoastaan koulutus- ja tiedoitustarkoituksiin

Verkkosivustossa tai sen kautta tarjottavat tiedot ovat vain koulutuksellisia ja tiedotustarkoituksia varten ja ainoastaan itsetyöskentelyn työkaluna omaan käyttöön.

2. Ei lääketieteellistä, mielenterveydellistä tai uskonnollista neuvontaa

En ole, enkä pidä itseäni lääkärinä, sairaanhoitajana, lääkärin avustajana tai muuna lääketieteellisenä ammatinharjoittajana (psykiatri, psykologi, terapeutti, neuvonantaja tai sosiaalityöntekijä), rekisteröitynä ravinto- tai ravitsemusterapeuttina tai seurakunnan työntekijänä. Henkisenä valmentajana en tarjoa terveydenhoitoa, lääketieteellisiä tai ravitsemushoitopalveluja tai yritä diagnosoida, hoitaa, estää tai parantaa fyysistä, psyykkistä tai emotionaalista ongelmaa, sairautta tai tilannetta. Tiedot, jotka on annettu verkkosivustollani,  terveys, hyvinvointi, harjoittelu, ihmissuhteet, liiketoiminta, uraohjaus, raha-asiat tai jokin muu elämän näkökohta ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärisi tai mielenterveystyön tarjoamaa lääketieteellistä neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa. Hyväksyt ja tunnustat, etten tarjoa millään tavoin lääketieteellistä neuvontaa, mielenterveysneuvontaa tai uskonnollista neuvontaa. Keskustele aina oma lääketieteellisen palveluntarjoajasi ja/tai mielenterveyspalveluntarjoajasi kanssa kysymyksistä, jotka liittyvät kysymyksiin tai huolenaiheisiin, jotka koskevat terveyttäsi tai lääkkeitä, yrttejä tai lisäravinteita, joita käytät ennen kuin toteutat mitään suosituksia tai ehdotuksia verkkosivustoltamme. Älä jätä huomiotta lääkärin neuvoja tai viivästytä lääketieteellistä neuvontaa, koska olet lukenut tämän sivuston. Älä aloita tai lopeta lääkkeiden ottamista ottamatta yhteyttä omaan lääketieteelliseen neuvojaan tai mielenterveystyöntekijään. Jos sinulla on tai epäilet, että sinulla on lääketieteellinen tai mielenterveysongelma, ota yhteyttä omaan lääketieteelliseen palveluntarjoajaan tai mielenterveystyöntekijään välittömästi. Elintarvike- ja lääkevirasto ei ole arvioinut tällä verkkosivustolla olevia tietoja.

3. Ei oikeudellista tai taloudellista neuvontaa

En ole asianajaja, kirjanpitäjä tai taloudellinen neuvonantaja, enkä pidä itseäni sellaisena. Verkkosivustolla ei ole tarkoitus korvata laillisia tai taloudellisia neuvoja, joita voi antaa oma asianajaja, kirjanpitäjä ja/tai taloudellinen neuvonantaja. Vaikka sinulle on annettu tietoja, en ole vastuussa virheistä tai laiminlyönneistä, enkä ota minkäänlaista vastuuta mistään menetyksistä tai vahingoista, joita sinulle voi aiheutua. Sinua neuvotaan ottamaan yhteyttä omaan kirjanpitäjään, asianajajaan tai taloudelliseen neuvonantajaan kaikissa kysymyksissä ja huolenaiheissa, jotka koskevat omia tulojasi ja veroja, jotka liittyvät erityiseen taloudelliseen ja/tai oikeudelliseen tilanteeseesi. Hyväksyt, että verkkosivustollamme olevat tiedot eivät ole lainopillisia tai taloudellisia neuvoja.

4. Henkilökohtainen vastuu

Ymmärrät, että osallistut vapaaehtoisesti verkkosivustollamme ja olet yksin ja henkilökohtaisesti vastuussa valinnoistasi, toimistasi ja tuloksistasi nyt ja tulevaisuudessa. Hyväksyt kaiken vastuun käyttämästäsi tai käyttämättömästä kaikista tämän sivuston  tai sen kautta toimitetuista tiedoista, ja sitoudut käyttämään omaa harkintaa ja asianmukaista huolellisuutta, ennen kuin otat verkkosivustollamme olevan idean, ehdotuksen tai suosituksen käyttöön elämääsi, perheeseesi tai liiketoimintaasi.

5. Ei takeita

Minun tehtäväni on tukea ja auttaa sinua saavuttamaan omat tavoitteesi, mutta menestys riippuu ensisijaisesti omasta työstäsi, motivaatiosta, sitoutumisesta ja seurannastasi. En voi ennustaa, enkä takaa sitä, että saavutat tietyn tuloksen, ja hyväksyt ja ymmärrät, että tulokset eroavat jokaisella yksilöllisesti. Jokaisen yksilön tulos riippuu hänen ainutlaatuisesta taustastaan, omistautumisesta, halusta, motivaatiosta, toimista ja lukuisista muista tekijöistä. Olet täysin samaa mieltä siitä, että ei ole takeita siitä konkreettisesta tuloksesta tai tuloksista, joita voit odottaa käyttäessäsi tietoja tällä sivustolla tai sen kautta.

6. Tulosvastuuvapauslauseke

Verkkosivustollamme esitetyt tulot tai tulotiedot tai esimerkit ovat vain arvioita siitä, mikä on mahdollista nyt tai tulevaisuudessa. Ei voi olla mitään varmuutta minkään tietyn taloudellisen tuloksen perusteella, joka perustuu verkkosivuston käyttöön. Hyväksyt, että en ole vastuussa tuloksestasi, henkilökohtaisten tai liiketoimintapäätösten menestyksestä tai epäonnistumisesta, taloudesta tai tulotason noususta tai laskusta tai mistään muusta sellaisesta tuloksesta, jonka saatat saada verkkosivustollamme esille tulleiden tietojen seurauksena. Olet yksin vastuussa tuloksestasi.

7. Suosittelut ja palautteet

Esittelen reaalimaailman kokemuksia, palautteita, suosituksia ja näkemyksiä muiden ihmisten kokemuksista verkkosivustollani vain havainnollistamiseksi. Käytetyt suosittelut, esimerkit ja valokuvat ovat todellisia asiakkaita ja tuloksia, jotka he henkilökohtaisesti saavuttivat, tai ne ovat kommentteja henkilöiltä, jotka antavat arvioita minun tai työni laadun suhteen. Niiden tarkoituksena ei ole edustaa tai taata, että nykyiset tai tulevat asiakkaat saavuttavat samat tai samankaltaiset tulokset; pikemminkin nämä suositukset edustavat sitä, mikä on mahdollista vain havainnollistamistarkoituksessa.

8. Riskit

Kuten kaikissa tilanteissa, joskus ei tunneta yksittäisiä riskejä ja olosuhteita, joita voi syntyä verkkosivuston käytön aikana, jota ei voida ennakoida, joka voi vaikuttaa tai vähentää tuloksia. Ymmärrät, että kaikkien verkkosivustollamme tai sen kautta tapahtuvien ehdotusten tai suositusten käyttäminen on toteutettava omalla vastuullasi, ilman minkäänlaista vastuuta puoleltani, tunnustaen, että on olemassa harvinainen mahdollisuus, että ne saattavat johtaa sairauteen, vammaan tai jopa kuolemaan, ja olet samaa mieltä kaikista riskeistä.

9. Vastuun rajoitus

Käyttäessäsi tätä verkkosivustoa sitoudut vapauttamaan minut kaikesta vahingosta tai tappiosta, jota sinulle tai jollekin muulle saattaa aiheutua käyttämistäsi tiedoista, tuotteista tai materiaaleista, joita pyydät tai vastaanotat verkkosivustoltani tai verkkosivustollani. Hyväksyt, että en ole vastuussa mistään vahingonkorvauksista, mukaan lukien välittömät, epäsuorat, erityiset, satunnaiset, oikeudenmukaiset tai välilliset menetykset tai vahingot, jotka aiheutuvat sinulle tai muulle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle käyttäessäsi verkkosivustoani. Hyväksyt, etten ota vastuuta onnettomuuksista, viivästyksistä, vammoista, vahingoista, menetyksistä, vahingoista, kuolemasta, menetetyistä voitoista, henkilökohtaisista tai liiketoiminnan keskeytyksistä, tietojen virheellisestä soveltamisesta, fyysisestä tai henkisestä sairaudesta tai tilasta tai liikkeestä tai muusta tapaturmasta tai vahingosta, joka johtuu minusta tai kenestä tahansa, joka toimii asiamiehenä, konsulttina, kumppanina, yhteisyrityskumppanina, työntekijänä, osakkeenomistajana, johtajana, henkilökunnalle, tiimijäsenenä tai muutoin sidoksissa yritykseeni tai minuun, joka  toimittaa sisältöä tällä sivustolla tai sen kautta.

10. Vahingonkorvausvastuuvapauslauseke

Vapaudun täysin vahingonkorvausvastuusta mukaan lukien minun edustajani, konsulttini, tytäryhtiöt, yhteisyrityskumppanit, työntekijät, osakkeenomistajat, johtajat, henkilökunta, tiimijäsenet tai muut, jotka liittyvät yritykseeni tai minuun mistä tahansa syistä, väitteistä, korvausvaatimuksista, vahingonkorvausvaatimuksista tai lain, oikeuden tai oikeudenmukaisuuden vaatimuksista, jotka voivat syntyä menneisyydessä, nykyisessä tai tulevaisuudessa, joka on millään tavalla yhteydessä verkkosivustooni.

11. Ei takuita

EN ANNA MITÄÄN TAKUUTA VERKKOSIVUSTONI SUORITUSKYVYSTÄ TAI TOIMINNASTA. EN ANNA TAKUUTA ILMOITETUISTA TAI OLETETUISTA TIEDOISTA, SISÄLLÖSTÄ, MATERIAALISTA, OHJELMISTA, TUOTTEISTA TAI PALVELUISTA, JOITA SIVUSTO SISÄLTÄÄ. SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA IRTISANOUDUN KAIKISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN ILMOITETUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN LIITTYVÄT TAKUUT.

12. Virheet ja häiriöt

Vaikka pyrimme kaikin tavoin varmistamaan tämän verkkosivuston tietojen paikkansapitävyyden, tiedot voivat vahingossa sisältää epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Hyväksyt, että en ole vastuussa tosiseikkojen näkemyksistä, mielipiteistä tai tarkkuudesta, joita esiintyy verkkosivustollani tai niiden kautta tai tai minkään muun yksityishenkilön tai yrityksen, joka liittyy yritykseeni tai minuun millään tavalla. Koska tieteelliset, teknologiset ja liiketoimintakäytännöt kehittyvät jatkuvasti, olet samaa mieltä siitä, että en ole vastuussa verkkosivustoni tarkkuudesta tai mahdollisista virheistä tai laiminlyönneistä.

13. Ei hyväksyntää

Verkkosivustoni viitteet tai linkit jonkun muun henkilön, yrityksen tai yhteisön tiedoissa, mielipiteissä, neuvoissa, ohjelmissa, tuotteissa tai palveluissa vaativat muodollisen hyväksyntäni. Olen vain jakamassa tietoja itsetyöskentelyyn. En ole vastuussa muiden henkilöiden, yritysten tai yhteisöjen verkkosivujen sisällöstä, blogeista, sähköpostiviesteistä, videoista, sosiaalisesta mediasta, ohjelmista, tuotteista ja/tai palveluista, joissa viitataan verkkosivuilleni. Jos verkkosivustoni linkki näkyy millä tahansa muulla yksilön, yrityksen tai yrityksen verkkosivustolla, ohjelmalla, tuotteella tai palveluilla, se ei ole muodollinen hyväksyntä niille, heidän yritykselleen tai verkkosivustolleen.

14. Kumppanit

Ajoittain voin edistää, liittää tai tehdä yhteistyötä muiden henkilöiden tai yritysten kanssa, joiden ohjelmat, tuotteet ja palvelut ovat yhdenmukaisia yritykseni kanssa. Avoimuuden hengessä haluan sinun olevan tietoinen siitä, että silloin, kun edistän, markkinoin, jaan, myyn tai vaihdan ohjelmia, tuotteita tai palveluita muille kumppaneille, voin saada taloudellista korvausta tai muita palkkioita. Huomaa, että olen erittäin valikoiva ja edustan vain kumppaneita, joiden ohjelmia, tuotteita ja/tai palveluja arvostan. Samalla suostut siihen, että tällainen mainonta tai markkinointi ei tarvitse minkäänlaista hyväksyntää. Sinun on kuitenkin käytettävä omaa harkintaa sen määrittämiseksi, että jokin tällainen ohjelma, tuote tai palvelu on sinulle sopiva. Ottaen huomioon kaikki riskit olet samaa mieltä siitä, etten ole millään tavalla vastuussa mistään ohjelmista, tuotteista tai palveluista, joita voin mainostaa, markkinoida, jakaa tai myydä verkkosivustollani tai sen kautta.

Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt kaikkien edellä mainittujen vastuuvapauslausekkeiden osat. Jos sinulla on kysyttävää tästä vastuuvapauslausekkeesta, ota yhteyttä osoitteeseen valonpolku@valonpolku.com

>