Mitä eroa on valaistumisella ja ylösnousemuksella?

Elämme tosiaan todella merkittäviä aikoja. Tässä kyseisessä elämässä sinun on mahdollista kehittyä henkisellä tielläsi paljon enemmän, kuin kaikissa aikaisemmissa elämissäsi yhteensä!

Tämä voi tarkoittaa monelle hyvin tapahtumarikasta elämää, sillä monet sielut ovat inkarnoituneet tänne suurten oppiläksyjen pariin. Sanotaan että sieluna valitsemme itse elämäämme monia tapahtumia jo ennen sitä, kun synnymme tähän maailmaan. Tältä tasolta valitsemme tulevaan elämäämme esimerkiksi vanhempamme, puolisomme tai jotain muuta tärkeää opittavaa. Juuri näiden olosuhteiden ansiosta luomme itsellemme hyvät lähtökohdat omalle kasvullemme.

Monet ovat valinneet sielutasolla siis hyvin suuriakin asioita omaan elämäänsä, sillä he ovat sieluna valmiita vapautumaan kaikesta vanhasta, joka voi vielä jollain tasolla jarrutella meitä, kehittymään paljon korkeammalle tasolle kuin koskaan aikaisemmin! Joillekin tämä elämä voi siis olla hyvin haastava, sillä juuri tässä elämässä on tarkoitus käydä monia oppiläksyjä läpi ja kehittyä näin omalla tiellään. Aina kasvu ei tietenkään tarkoita vaikeita asioita, vaan tietenkin voit kehittyä myös tasapainoisemmalla tavalla.

Onko valaistuminen ja ylösnousemus sama asia?

Hyvin usein erilaiset henkiset harjoitukset tähtäävät joko valaistumiseen tai ylösnousemukseen ja joskus nämä termit saattavat tuntua hieman oudoilta. Mitä niillä loppujen lopuksi kuitenkin tarkoitetaan ja merkitsevätkö ne samaa asiaa? Valaistumisella ja ylösnousemuksella tarkoitetaan kuitenkin hieman eri asioita. Sinänsä nämä kummatkin termit tarkoittavat hyvin suurta kehitystä henkisellä tiellä ja muutosta omassa elämässä. Ne ovat upeita asioita ja todellakin jotain tavoittelemisen arvoisia! Käsitelläänpäs näitä asioita hieman laajemmin.

Mitä valaistuminen tarkoittaa?

Valaistumisella tarkoitetaan tietoisuuden tilaa. Se saavutetaan henkisellä työllä ja on pysyvä tila, vaikka voimme toki kokea elämässämme myös lyhyitäkin valaistumisen hetkiä. Yleensä valaistumisella tarkoitetaan kuitenkin tällaista lopullista valaistumisen tilaa. Täysin valaistuneena sinun tietoisuutesi laajenee niin, että se sisältää kaiken mitä on. Valaistuneena elät täydellisessä yhteydessä korkeimpaan tietoisuuteen ja sen ansiosta sinulla on täydellinen mielenrauha, sillä näet jumalalliseen totuuteen.

Valaistuneena sinulla ei tietenkään ole siis minkäänlaisia pelkoja, sillä sinä toimit korkeammasta tietoisuuden tilasta käsin. Pystyt hallitsemaan terveydentilaasi, elämääsi ja toteuttamaan helposti unelmiasi, jos ne tuntuvat sydämessäsi tärkeiltä. Luotat elämääsi, tulevaisuuteesi ja olet vapaa menneeltä. Olet siis täysin vapautunut!

valaistunut

Mitä ylösnousemus tarkoittaa?

Ylösnousemus tarkoittaa taas hieman eri asiaa. Ylösnousemuksella tarkoitetaan sitä, että sinä yhdistät sielusi ja sitä korkeamman tietoisuuden (monadin) valon oman kehosi tasolle. Luot siis taivaan maan päälle, kehossasi olevat muinaiset sielusi koodaukset heräävät henkiin ja tuot tuon korkean viisauden ja valon elämääsi aivan täydellisesti. Valaistuminen on siis enemmänkin tietoisuuden laajenemista, ylösnousemus on sitä, että sinun jumalallinen olemuksesi, ainut totuus sinun osaltasi herää fyysiseen elämääsi (omaan kehoosi).

Ylösnousseena elät pysyvästi vähintään kuudennessa ulottuvuudessa – eli erittäin korkeissa värähtelyissä! Kun olemme ylösnousseet, niin voimme siltikin jatkaa kehitystämme ja kerätä entistä enemmän valoa itseemme. Näin pystymme kohoamaan värähtelyissä vieläkin korkeammalle tasolle! Ylösnousemus ei siis ole oikeastaan prosessi, mikä loppuu, vaan sinulla on mahdollisuus ylösnousseenakin jatkaa omaa kehitystäsi.

Monadi ja siihen yhdistyminen

Kun puhutaan ylösnousemuksesta, niin usein mainitaan myös sana monadi tai sielu. Avataanpas hieman tätäkin käsitettä. Aloitetaan näiden asioiden syntymisestä. Maailmankaikkeuden alussa oli olemassa vain puhdas Jumalan rakkaus sekä valo. Tämä korkea tietoisuus halusi laajentua ja kehittyä entisestään (eikä se onnistu, jos ei ole pimeyttä, johon voi peilata kehittymisen kohteita). Alkulähde loi näistä syistä johtuen kaksitoista maailmankaikkeutta ja lähetti omasta energiastaan ”palasia” maailmankaikkeuteen. Näitä kutsutaan monadeiksi. Monadin energia on myös siis erittäin korkeavärähteistä, joten kokeakseen fyysistä elämää, tämän energian piti vielä tihentää itseään. Sen vuoksi monadi jakautui vielä kahdeksitoista sieluksi.

ylosnousemus

Jokainen sielu halusi kokea elämää vieläkin tiheämmällä tasolla, eli sielukin loi itsestään vielä kaksitoista osaa. Sinäkin olet siis yksi tällainen osa sielustasi. Tämä tarkoittaa siis sitä, että olet osa kahdentoista sielun sieluryhmää ja monadiryhmää, jossa on yhteensä 144 osaa. Joku sielusi osa voi olla siis kokemassa fyysistä elämää täällä maapallolla jossain muualla – tai inkarnoituneena esimerkiksi toiselle planeetalle. Ylösnousemus tapahtuu silloin, kun jokainen sielun jäsen nostaa tietoisuuttaan korkeammalle tasolle. Eli et todellakaan ole pelkkä erillinen yksilö kulkemassa yksin omaa henkistä polkuasi ja tämänkin vuoksi on tärkeää pitää huolta toisistamme (auttaa jokaista kapuamaan korkeammalle tasolle elämässään).

Tarkoittaako valaistuminen tai ylösnousemus fyysistä kuolemaa?

Ei. Aikaisemmin valaistuminen tai ylösnousemus on voinutkin merkitä fyysistä kuolemaa, sillä keho on ollut rakentunut sellaiseksi, että se ei kestä näin korkeavärähteistä valoa itsessään. Elämme nyt hyvin erikoisia ja ainutlaatuisia aikoja, sillä ensimmäistä kertaa maailman historiassa pystymme vastaanottamaan tuon sielumme ja sitä korkeamman viisauden valon kehoomme. Tämä kaikki suuri kehitys vaatii kuitenkin hieman muutoksia myös kehomme suhteen. Kehommekin täytyy uudistua, jotta se voisi kantaa näin suuren määrän valoa itsessään. Sen vuoksi nyt puhutaankin kristallikehosta – kehomme tulee muuttumaan tällaisella tavalla entistä valoisammaksi, jotta se pystyy kantamaan uudistuneen olemuksemme.

Pelot ylösnousemukseen/valaistumiseen liittyen

Monilla saattaa myös olla jonkinlaisia pelkoja valaistumista tai ylösnousemusta kohtaan. Se johtuu yleensä juuri siitä, että meillä on hieman vääristyneitä käsityksiä koko tästä prosessista. Kaikessa yksinkertaisuudessa voisi siis sanoa, että ylösnousemuksessa on kyse suuremmasta ilosta, rauhasta, rakkaudesta ja runsaudesta! Ja sehän kuulostaa kivalta, eikö niin?

valaistumisen-pelot

Miten muutun ylösnousemuksen/valaistumisen myötä?

Joskus ihmiset saattavat myös miettiä, miten he muuttuvat tällaisen prosessin myötä. On siis hyvä muistaa, että vaikka ylösnousisitkin, tai kokisit valaistumisen, niin pysyt täysin omana itsenäsi. Tältä tasolta sinä vaan koet enemmän mielenrauhaa, iloa ja rakkautta joka hetki. Sinusta tulee luottavaisempi, rauhallisempi, iloisempi oma itsesi.

Henkinen kehittyminen ei siis tarkoita kuolemaa, tai sitä että elämäsi muuttuisi dramaattisesti. Sinä olet silloinkin vastuussa omasta elämästäsi, valinnoistasi ja arkisista asioista. Olet oma itsesi, mutta kannat itsessäsi enemmän luottamusta ja rakkautta. Voit siis hyvin jatkaa elämääsi täysin samalla mallilla, jos koet sen tärkeäksi – nauttien samalla suuremmasta mielenrauhasta. Jos sinulla on siis esimerkiksi lapsia, voit tietenkin huolehtia heistä, tai muutenkin jatkaa arkisia askareitasi (olla työssä, parisuhteessa, tehdä mitä vaan haluatkaan). Ylösnousemusta tai valaistumista ei siis tarvitse millään tavalla pelätä. Ne ovat vain positiivisia ja upeita muutoksia sinun elämässäsi ja mahdollistavat sinulle oman unelmaelämäsi!

Miten voit valaistua tai ylösnousta?

Vaikka ylösnousemus ja valaistuminen on nykyään yleisempää, kuin koskaan aikaisemmin, se ei kuitenkaan tapahdu vielä tällä hetkellä kovin helposti. Se on oma prosessinsa ja tapahtuu silloin, kun sitoudumme tekemään työtä itsemme kanssa ja päästämään irti omista peloistamme (sillä juuri omat pelkomme jarruttavat meitä elämässämme). Omat unelmamme ovat myös usein juuri niitä, jotka kehittävät meitä parhaiten. Ne ovat sielumme viisauden lähettämiä mahdollisuuksia, joihin tarttumalla löydämme yhä enemmän rakkautta, valoa ja runsautta elämäämme (sekä sitä kautta kehitymme tiellämme).

Henkisessä kehityksessä on kyse siitä, että vastaanotamme itseemme yhä enemmän rakkautta, valoa ja korkeampaa tietoisuutta. Kaikenlaiset henkiset harjoitukset lisäävät tätä meissä, eli muista panostaa itseesi juuri niillä keinoilla, joista pidät. Henkinen kehitys ei myöskään ole periaatteessa pelkästään mitään ”tekniikoita”. Se on ihan tätä meidän omaa arkista elämäämme. Sitä että opimme nauttimaan siitä, pysymään hyvin maadoittuneena ja rakastamaan itseämme sekä sitä kautta muitakin ihmisiä (ja auttamaan heitä).

Kuuntele siis rohkeasti omaa itseäsi ja sydäntäsi. Pyydä apuasi universumilta ja enkeleiltä, niin että he voivat auttaa sinua kehittymään omalla tielläsi yhä upeammin sekä helpommin. Ja luota siihen, että elämäsi vie sinua aina oikeaan suuntaan ja että sinä osaat tunnistaa mikä on sinulle hyväksi.